ADRES
ul. Księdza Robaka 63
80-119 Gdańsk
 
WŁAŚCICIELE
Izabela Szymańska
Jacek Szymański
 
KIEROWNIK BIURA RACHUNKOWEGO 
Iwona Piotrowska
  
SEKRETARZ
Paulina Żydowska.
58 345 78 36
58 776 20 36
58 776 20 14
58 305 44 04

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

FAX
58 776 21 09


Copyright © GKDP 2012-2019

OBSŁUGA PŁAC

Obsługa płac obejmuje:

  • sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z dokumentacją niezbędną dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dokumentacją w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy;
  • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dla zawieranych umów o dzieło i umów zlecenia osób zatrudnianych przez Klienta;
  • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji do urzędów skarbowych;
  • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • prowadzenie kart przychodów pracowników;
  • sporządzanie zestawień do Urzędu Statystycznego w zakresie objętym naliczaniem płac.

Współpraca z naszą Kancelarią jest możliwa w wybranym module  obsługi płac, bądź łącznie w module obsługi płac wraz z usługami  kadrowymi.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety. Odpowiedzi udzielimy na adres  zwrotny.