ADRES
ul. Księdza Robaka 63
80-119 Gdańsk
 
WŁAŚCICIELE
Izabela Szymańska
Jacek Szymański
 
KIEROWNIK BIURA RACHUNKOWEGO 
Iwona Piotrowska
  
SEKRETARZ
Paulina Żydowska.
58 345 78 36
58 776 20 36
58 776 20 14
58 305 44 04

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

FAX
58 776 21 09


Copyright © GKDP 2012-2019

DORADCA PODATKOWY

Doradca podatkowy to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, oraz legitymuje się wpisem na listę doradców prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Doradca zobowiązany jest między innymi do : 
 

 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych;
 • do zachowania tajemnicy zawodowej;
 • do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 

   

 1. Doradca podatkowy może być pełnomocnikiem podatnika przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych. 


Usługi w zakresie doradztwa podatkowego między innymi obejmują:  
 

 • sporządzanie pisemnych opinii podatkowych,
 • udzielanie wyjaśnień i porad podatkowych,
 • sporządzanie informacji, deklaracji i zeznań podatkowych,
 • doradztwo podatkowe w ramach restrukturyzacji i przekształcenia przedsiębiorców, 
 • reprezentacja podatników w sprawach z zakresu prawa podatkowego przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych i izb skarbowych,
 • sporządzanie skarg wnoszonych do sądów administracyjnych w sprawach podatkowych.

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz poczty.
                                                                                    Izabela Szymańska
                                                                                    doradca podatkowy (od lipca 1997 roku)
                                                                                    nr wpisu 01008